Usługi koparko-ładowarką

  • przygotowanie terenu oraz rozprowadzanie instalacji podziemnych np. światłowodów, kabli telefonicznych i energetycznych na obszarach miejskich i pozamiejskich
  • przygotowanie terenu pod budowę budynków, hal, domów
  • wykopy pod przydomowe oczyszczalnie, oczka wodne, wykopy rowów melioracyjnych
  • wykopy pod kanalizację zewnętrzną, sieci gazowe i wodno kanalizacyjne, drenaże liniowe
  • prace ziemne przy remontach dróg i torów kolejowych
  • niwelacja, plantowanie, korytowanie terenu pod budowę budynków wywóz gruzu, ziemi itp.
  • załadunek i wyładunek paleciakiem
  • odśnieżanie pługiem do śniegu
  • zbieranie humusu
  • skarpowanie i oczyszczanie poboczy

Usługi koparko - ładowarką Bydgoszcz - Sicienko - tel. 519-796-715